top of page
THE BOAT TRIP 2022.00_00_00_00.Still012.png

TO BYŁ REJS JAK Z FILMU

FILM insta 4x5 4k.00_00_30_03.Still016.jpg

CAMERA: Adam Chill Woźniakiewicz, Dagmara Kunecka, Andrzej Woźniakiewicz, Marcin Kuciński, Paweł Sołtysiński, Adrian Mościcki
EDITING: Adam Chill Woźniakiewicz

 

CLIENT: The Boat Trip

bottom of page